V1088211VH

Lead Support Engineer / System Administrator (Linux)

Tìm kiếm -  

Lead Support Engineer / System Administrator (Linux)

Lead Support Engineer / System Administrator (Linux)

Job Description

■Test, compile và đóng gói các sản phẩm nguồn mở: Postfix, Openldap, Dovecot...
- Lấy source code phiên bản nguồn mở mới nhất từ repository về rồi kiểm tra xem cái gì đã được fix, cái gì thay đổi, cái gì bị removed.
- Đóng gói (rpm packaging) các sản phẩm trên.
- Cài đặt và kiểm tra nếu package tạo ra ở bước trên cài và chạy đúng trên các môi trường Linux như RHEL,  CentOS...
■ Cài đặt hệ thống email hoàn chỉnh (Bao gồm: MTA, IMAP server, Spam filter, storage...) mô tả hệ thống hiện tại của khách hàng để thực hiện việc test tính năng, lỗi, hiệu năng...
■ Investigate / troubleshooting các vấn đề liên quan tới SDK của Sophos Antivirus, Cloudmark Anti-Spam for Email, Kaspersky Antivirus...

Job Requirement

- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc với Linux và Shellscripts.
- Tiếng Anh Toeic 700 trở lên (hoặc tiếng Nhật N2 trở lên)
- Có khả năng sử dụng các công cụ để investigate / troubleshooting trên Linux như: tcpdump, wireshark...

Job Benefit

- Lương trả tuỳ theo năng lực.
- Thưởng theo hiệu quả SXKD của Công ty và theo dự án
- Bảo hiểm theo quy định của nhà nước Việt Nam
- Du lịch 1 năm một lần và các chế độ khác

Company Information

Mô tả chung:
Số lượng nhân viên:
Có người Việt Nam trong công ty không:
  • Date Posted: 21/08/2021
  • Location: Hà Nội
  • expires: 30/09/2022 (Đã hết hạn)
  • Address: Quận Cầu Giấy
  • Salary: 800$ ~
  • Total Position: 2

Similar jobs in the same location

Chưa có công việc tương tự ở cùng khu vực

Similar jobs in other location

Chưa có công việc tương tự ở khu vực khác

Other Jobs in Company