V1052000VD

Tuyển BrSE - up to 2200$

Tìm kiếm -  

Tuyển BrSE - up to 2200$

Tuyển BrSE - Up To 2200$

Job Description

Job Requirement

Kỹ Sư công nghệ thông tin: 5 năm lập trình( ưu tiên: Java/.NET)
Kinh nghiệm Br.SE :2~3năm
Có kinh nghiệm làm việc tại Công ty Nhật từ 2 năm trở lên
Ưu tiên đã từng sống tại Nhật từ 2 năm trở lên
Tiếng Nhật: N2(hoặc tương đương trở lên), giao tiếp tốt

Job Benefit

Company Information

Mô tả chung: Công ty Nhật có chế độ đã ngộ tốt, ít OT. Văn hóa doanh nghiệp rất thân thiện (từ bác Giám Đóc đến nhân viên)
Số lượng nhân viên: 30
Có người Việt Nam trong công ty không: Đa số
  • Date Posted: 16/06/2021
  • Location: Đà Nẵng
  • expires: 01/07/2022 (Đã hết hạn)
  • Address:
  • Salary: Deal
  • Total Position: 5

Similar jobs in the same location

Similar jobs in other location

Other Jobs in Company