FORM ỨNG TUYỂN

Vui lòng điền đầy đủ các trường bắt buộc (*) bên dưới!
Trường hợp chưa có CV vui lòng click vào đây để tạo CV online

Thông tin cá nhân

Họ của bạn *

Tên của bạn *

Số điện thoại *

Ngày sinh *

Giới tính *

Linkedin

Ảnh cá nhân *


Chúng tôi chấp nhận ảnh đuôi PNG, JPG, và JPEG

CV hoặc kinh nghiệm làm việc

Sơ yếu lý lịch


Chúng tôi chấp nhận file đuôi JPEG, JPG, PNG, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX và PDF

Kinh nghiệm làm việc / Dự án tham gia (Không bắt buộc)


Chúng tôi chấp nhận file đuôi JPEG, JPG, PNG, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX và PDF

Thông tin người giới thiệu

Email người giới thiệu