V1098321JT

Tuyển BrSE 1 năm kinh nghiệm Python/Azure/Frontend

Tìm kiếm -  

Tuyển BrSE 1 năm kinh nghiệm Python/Azure/Frontend

Tuyển BrSE 1 Năm Kinh Nghiệm Python/Azure/Frontend

Mô tả công việc

• Working as BrSE
• Analyzing requirements, investigating, proposing solution
Creating basic design, detail design as needed
Review UT, ST, IT as needed
Support customer perform UAT
Communicating requirements, supporting offshore team in solution implementation
Control Offshore product’s quality
• Reporting status, issues to customer and  manager

Yêu cầu công việc

JLPT N2, strong written and verbal communication skills in Japanese
Minimum 1 year of working experience as BrSE/ Teamleader/ Project Manager
Proven track record in Python programming language; HTML, CSS, JS
Infrastructure: Azure
OS: Windows / Linux
● Familiar with basic design, detail design (screen design, database design) experience

Phúc lợi công việc

 • Package 14 tháng lương
 • Hỗ trợ đi lại: tối đa 1.5 man/tháng (chi trả theo chi phí thực tế)
 • Hỗ trợ nhà ở: 3 man/tháng
 • Hỗ trợ người phụ thuộc (nếu có): 1 man/tháng/người
 • Hỗ trợ vé máy bay khứ hồi (nếu làm đủ 1 năm): 8 man/người/năm (được đặt bởi công ty).

Company Information

Mô tả chung: Leading company in Vietnam in providing a wide variety of comprehensive IT Solutions & Services, ranging from Traditional services to Digital Transformation, as well as Consultancy, to organizations worldwide
Số lượng nhân viên:
Có người Việt Nam trong công ty không:
 • Ngày đăng: 23/08/2021
 • Khu vực: Tokyo
 • Ngày hết hạn: 01/09/2022 (Đã hết hạn)
 • Địa chỉ:
 • Lương: 450 ~ 650 Man Yen
 • Số lượng: 10

Các công việc tương tự ở cùng khu vực

Các công việc tương tự ở khu vực khác

Các công việc khác ở cùng công ty