V104N107VH

Tuyển Senior Frontend/TL + English/Japanese

Tìm kiếm -  

Tuyển Senior Frontend/TL + English/Japanese

Tuyển Senior Frontend/TL + English/Japanese

Mô tả công việc

- Có thể đi công tác Nhật Bản sau 2 tháng
- Có thể làm việc với Kỹ sư và Nhà thiết kế Nhật Bản một mình
- Triển khai các tính năng, sửa lỗi
- Quản lý team dev (giao nhiệm vụ, quản lý trạng thái nhiệm vụ ...) trong các dự án
khi được giao làm trưởng dự án.
- Đánh giá các bài PR và cung cấp phản hồi cho Nhà phát triển theo yêu cầu
- Chia sẻ thách thức phát triển với những người khác trong dự án, nhóm
- Dẫn dắt và cố vấn cơ sở mã cho các nhà phát triển cơ sở
- Các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc theo sự phân công

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm Phát triển Front End
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm xây dựng phần mềm với ReactJS, SCSS
- Quen thuộc với kiểm tra trình duyệt và gỡ lỗi
Phải có kiến thức / kinh nghiệm- Nhà phát triển giao diện người dùng hiện đại (gói web, bản ghi, lint, sách truyện)
- Phát triển nhóm bằng git
Rất vui khi có kiến thức / kinh nghiệm sau
- Phát triển giao diện người dùng sử dụng các thành phần (chẳng hạn như Thiết kế nguyên tử)
- Thiết kế CSS sử dụng quy ước BEM

Phúc lợi công việc

Company Information

Mô tả chung:
Số lượng nhân viên:
Có người Việt Nam trong công ty không:
  • Ngày đăng: 08/07/2021
  • Khu vực: Hồ Chí Minh
  • Ngày hết hạn: 31/08/2022 (Đã hết hạn)
  • Địa chỉ: Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Lương: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm
  • Số lượng: 1

Các công việc tương tự ở cùng khu vực

Các công việc tương tự ở khu vực khác

Các công việc khác ở cùng công ty