V1048211VH

Tuyển BrSE cho dự án Web frontend

Tìm kiếm -  

Tuyển BrSE cho dự án Web frontend

Tuyển BrSE Cho Dự án Web Frontend

Mô tả công việc

- Hỗ trợ làm cầu nối cho team dự án với bên Nhật
- Kiểm tra/Test web trước khi release cho khách hàng hoặc team phụ trách bên công ty mẹ


Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm BrSE
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm thát triển WEB Front End
- Quen thuộc với kiểm tra trình duyệt và gỡ lỗi
- Có kiến thức / kinh nghiệm- Nhà phát triển giao diện người dùng hiện đại (gói web, bản ghi, lint, sách truyện)
- Có thể sử dụng git

Những kiến thức / kinh nghiệm sau sẽ được ưu tiên
- Phát triển giao diện người dùng sử dụng các thành phần (chẳng hạn như Thiết kế nguyên tử)
- Thiết kế CSS sử dụng quy ước BEM
- kinh nghiệm xây dựng phần mềm với ReactJS, SCSS

Phúc lợi công việc

Lương thưởng tháng 13
Training tiếng Nhật

Company Information

Mô tả chung:
Số lượng nhân viên:
Có người Việt Nam trong công ty không:
  • Ngày đăng: 08/07/2021
  • Khu vực: Hồ Chí Minh
  • Ngày hết hạn: 31/08/2023 (Đã hết hạn)
  • Địa chỉ: Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Lương: 1200$~
  • Số lượng: 1

Các công việc tương tự ở cùng khu vực

Các công việc tương tự ở khu vực khác

Các công việc khác ở cùng công ty