Kết quả khảo sát về văn hóa ứng xử trong công việc của người Việt.

Kiến thức -  

Kết quả khảo sát về văn hóa ứng xử trong công việc của người Việt.

Kết quả khảo sát về văn hóa ứng xử trong công việc của người Việt.

Admin | 04 Sep, 2021
Blog Article
Văn hóa Nhật Bản

Đây là một phần trong báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên và người đi làm về văn hóa ứng xử trong công việc - đề tài nghiên cứu của mình ở Học viện kỹ thuật - AIIT

Bạn nào có hứng thú về chủ đề xây dựng văn hóa ứng xử trong công việc theo phong cách Nhật Bản thì cùng trao đổi nhé :)
----------------------------------------------------------------
■ Tổng kết kết quả khảo sát
・Đa phần các đối tượng tham gia trả lời đều đánh giá văn hóa ứng xử trong công việc là quan trọng.
 ・Ngoài việc bản thân có nhu cầu tăng cường kỹ năng ứng xử chuyên nghiệp hơn thì các đối tượng tham gia cũng đánh giá cao đối tác/đồng nghiệp có kỹ năng ứng xử tốt hơn là chuyên môn giỏi
. ----------------------------------------------------------------
■ Chi tiết câu hỏi khảo sát và kết quả trả lời